آرینا تیم 

شروع آینده ای روشن 

افزایش مهارت های برنامه نویسی

Arina Programming Group 

A team , a dream 

  

آمارطراحی و موفقیت ها

 

30+

پروژه انجام شده

6

اعضای تیم

999+

دانشپذیر

1000+

ساعت کار

روایتی واقعی از

برنامه نویسی و مبانی آن 

      همین الان رایگان دانلود کنید…

تیم ما 

اعضای تیم آرینا
team

پویا جناتی پور

Android development

team

مهدی آبباریکی

BackEnd development

team

مصطفی نسیمی راد

Frontend development

team

حسین شکیبا

Leader , Founder and Full Stack

team

پوریا تهرانچی

Front development

team

صدرا محبّی خواه

WordPress development